Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Noorderkade 23, Blokzijl, renoveren dakgoot (25-3-2024)
Eesveen, De Wulpen 7, plaatsen tijdelijke woonunit (24-3-2024)
Giethoorn, Binnenpad 102, plaatsen voorgevel kapschuur (23-3-2024)
Giethoorn, Kerkweg 19, plaatsen zonnepanelen (26-3-2024)
Kuinre, Rondebroek 1, oprichten pluimveestal voor (scharrel)vleeskuikens (26-3-2024)
Steenwijk, De Rikking 88, plaatsen dakkapel en verplaatsen zonnepanelen (23-3-2024)
Steenwijk, Woldmeentherand 21, uitbreiden McDonald’s (22-3-2024)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 156, plaatsen grondgebonden zonnepanelen (25-3-2024)
Zuidveen, tegenover Zuidveenseweg 39, aanbrengen drainage-afsluiter (12-3-2024)
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Ossenzijl, Burgemeester van der Veenweg 3, plaatsen antenne-installatie (21-3-2024)
 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen

Oldemarkt, achter Hoofdstraat 76, kappen boom (21-3-2024)
Onna, Onnase Doodweg 2, afwijken termijn landschappelijk inpassingsplan (8-3-2024)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Oldemarkt, Weerdijk 4, starten fietsenwinkel (21-3-2024)
Sint Jansklooster, Koningsspil 9, plaatsen carport (21-3-2024)
Sint Jansklooster, Leeuwte 49, kappen boom (21-3-2024)
Steenwijk, Dieptol 127, plaatsen dakkapel (26-3-2024)
Steenwijk, Oostercluft 372, plaatsen dakkapel (20-3-2024)
Steenwijk, Stationsplein 6, opknappen stationsgebouw (20-3-2024)
Tuk, Tukseweg 158, plaatsen zonwering en zonnepanelen (20-3-2024)
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 86, ombouwen paardenstal naar kapsalon (25-3-2024)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt