Algemeen

 Openbare vergaderingen/bijeenkomsten  

 6 mei 2024 Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1, Steenwijk

Agenda

19.00 uur Bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning legaliseren paardenbak, omheining en lichtmast, Beulakerweg 24 in Giethoorn.

19.45 uur Bezwaarschriften tegen last onder dwangsom en besluit op handhavingsverzoek, Beulakerweg 55 in Giethoorn

De stukken liggen t/m 6 mei 2024 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage.

13 mei 2024 Inwonersspreekuur gemeenteraad, van 19.00 tot 19.30 uur, Vendelweg 1 in Steenwijk   

Wilt u met de (burger)raadsleden in gesprek? Kom dan de maandag voor de Politieke Markt naar het inwonersspreekuur van de gemeenteraad. Vanuit elke fractie van de gemeenteraad is een afgevaardigde aanwezig. U kunt zich tot 13 mei 2024, 12.00 uur aanmelden voor het spreekuur via griffie@steenwijkerland.nl. 

14 mei 2024 Politieke markt, aanvang 19.30 uur  

De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 14 mei 2024, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.