Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van het volgende, niet vergunningplichtige bedrijf is een melding ontvangen: Sint Jansklooster, Van Ommenstraat 2a, verzoek tot maatwerk voor lozen vethoudend afvalwater zonder vetafscheider (26-2-2024)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.