Algemeen

23 april 2024        Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur

De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. 
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 23 april 2024, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.

 

Wijziging Subsidieregeling klimaat adaptie maatregelen gemeente Steenwijkerland

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26-3-2024 de subsidieregeling klimaat adaptatie maatregelen gemeente Steenwijkerland gewijzigd naar aanleiding van de evaluatie van het eerste subsidiejaar.  Het doel van de regels is en blijft om ondernemers en inwoners te stimuleren klimaatadaptieve maatregelen te nemen die leiden tot het verminderen van wateroverlast, droogte en hittestress op eigen terrein.
De regels zijn bekendgemaakt in Gemeenteblad 2024, nummer 148564 te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst van de subsidieregeling. De gewijzigde regeling is op 5-4-2024 in werking getreden. 
De subsidieregeling ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.