Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt Schutsloot, nabij Belterweg 58, aanleggen tijdelijke brug (2-4-2024)
Blokzijl, Wortelmarkt 7, tijdelijk verwijderen houten object (29-3-2024)
Paasloo, Meenteweg, vervangen fietspad (2-4-2024)
Steenwijk, Broekslagen 4, plaatsen reclame (2-4-2024)
Steenwijk, Oyershoeve 1, verbouwen voormalig dienstenvleugel tot 16 woonstudio’s (2-4-2024)
Vollenhove, Flevoweg 1, verbreden megadeuren scheepsbouwhallen (27-3-2024)
Vollenhove, Oppen Swolle 7, plaatsen isolerend glas en snoeien beuk (28-3-2024)
Vollenhove, Schaarweg 1a, verbouwen bedrijfspand (2-4-2024)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 33a26, plaatsen chalet (2-4-2024)
Kuinre, Henric de Cranestraat 60, bouwen woning (28-3-2024)
Oldemarkt, Marktplein 2, kappen 6 bomen (19-3-2024)
Onna, Onnase Doodweg 2, afwijken termijn landschappelijk inpassingsplan (28-3-2024)
Paaslo, Hooiweg 3a, legaliseren bijgebouwen en sleufsilo’s (27-3-2024)
Steenwijk, Gedempte Turfhaven, verleggen rijbaan (28-3-2024)
Steenwijk, Lange Baan 18b, uitbreiden bedrijfspand (29-3-2024)
Steenwijkerwold, Holthinge Campweg 39, intern verbouwen woning (28-3-2024)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt