Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

19 februari 2024 Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1 in Steenwijk
Agenda 19.00 uur bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor het bouwen van een sportschool aan de mr. Zigher te Steghestraat 5 in Steenwijk De stukken liggen tot en met 19 februari 2024 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage.

26 februari 2024 Inwonersspreekuur gemeenteraad, van 19.00 tot 19.30 uur, Vendelweg 1 in Steenwijk
Wilt u met de (burger)raadsleden in gesprek? Kom dan de maandag voor de Politieke Markt naar het inwonersspreekuur van de gemeenteraad. Vanuit elke fractie van de gemeenteraad is een afgevaardigde aanwezig. U kunt zich tot 26 februari, 12.00 uur aanmelden voor het spreekuur via griffie@steenwijkerland.nl.

27 februari 2024 Politieke markt, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 27 februari 2024, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.
 

Bekendmaking Besluit beperkingen openbaarheid archief gemeente Brederwiede 1973-2000 en gemeente Steenwijk 1991-2000

Burgemeester en wethouders hebben op 23 januari 2024 het Besluit beperkingen openbaarheid archief gemeente Brederwiede 1973-2000 en gemeente Steenwijk 1991-2000 vastgesteld. De archieven van de voormalige gemeenten Brederwiede (1973-2000) en Steenwijk (1991-2000) zijn officieel opgenomen in de archiefbewaarplaats. Hiermee zijn de archieven openbaar en voor een ieder in te zien. Op grond van bijvoorbeeld de privacywetgeving zijn een aantal archiefstukken niet openbaar. Met dit besluit worden deze beperkingen aan de openbaarheid geregeld.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2024, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 61458. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit.

Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.