Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

13 februari 2024 Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, aanvang 19.15 uur in het gemeentehuis in Steenwijk

De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein

Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, telefoonnummer 14 0521 of te mailen naar ASD@steenwijkerland.nl

 

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.

Carpenter, H.C., 31-12-1957, per 27-12-2023 (voornemen)

Jia, R., 20-09-1974, per 27-12-2023 (voornemen)

Wrobél, A., 13-10-1997 , per 18-12-2023 (voornemen)

Harazha, N., 23-12-1992, per 27-12-2023 (voornemen)

T/m 13-03-2024 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op www.steenwijkerland.nl/adresonderzoek.

 

Bekendmaking openbare selectieprocedure uitgifte pacht

De gemeente Steenwijkerland heeft diverse percelen landbouwgrond om in geliberaliseerde pacht uit te geven. De uitgifte vindt plaats door het houden van een openbare selectieprocedure.

 

De inschrijving om in aanmerking te komen voor de selectieprocedure opent op maandag 5 februari 2024 en sluit op maandag 19 februari 2024 om 12.00 uur.

 

Informatie met betrekking tot de te verpachten gronden en de selectieprocedure kunt u vinden op de website van de gemeente Steenwijkerland: www.steenwijkerland.nl/uitgiftepacht.