Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blankenham, Blokzijlerdijk 12, starten bed & breakfast (29-1-2024)

Blankenham, ’t Strand 6, plaatsen dakkapel (26-1-2024)

Blankenham, ’t Strand 8, plaatsen dakkapel (26-1-2024)

Kallenkote, Kallenkote 1, kappen 8 bomen (25-1-2024)

Oldemarkt, Marktplein 2, kappen 6 bomen (31-1-2024)

Sint Jansklooster, Kloosterweg 41, kappen boom (28-1-2024)

Sint Jansklooster, Koningsspil 9, plaatsen carport (25-1-2024) Sint Jansklooster, Molenstraat 3, kappen es (24-1-2024)

Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 30, bouwen schuur (29-1-2024)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:

Oldemarkt, Marktplein, bouwen 5 eengezinswoningen en 9 hofwoningen (16-03-2024)

Wetering, Wetering West 23, vervangen bijgebouw (19-3-2024)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Slingerpad 1, intern verbouwen pand (29-1-2024)

Eesveen, Gierwal 1, bouwen vervangende stal (30-1-2024)

Sint Jansklooster, Heetveld 15, plaatsen dakkapel (24-1-2024)

Steenwijk, Eeser Gaard 2, wijzigen vergunde wasboxen (29-1-2024)

Tuk, Tukseweg 142, uitbreiden woning (26-1-2024)

Vollenhove, Oppen Swolle 8, plaatsen grondgebonden zonnepanelen (23-1-2024)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.