Algemeen

Bekendmaking Wijziging Legesverordening Steenwijkerland 2024

De gemeenteraad heeft op 5-3-2024 de 1e wijziging van de Legesverordening Steenwijkerland 2024 vastgesteld. Bij het opmaken van de Legesverordening voor 2024 is de bestaande bepaling met betrekking tot huisnummering en perceelregistratie abusievelijk niet opgenomen. Door dit besluit wordt dit hersteld.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Met ingang van 6-3-2024 wordt de belasting geheven. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2024, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 106718. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift ontvangen.

 

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Chalil, G., 11-02-2000, per 05-02-2024 (voornemen)
Ismail Oglou, E., 15-01-2000, per 05-02-2024 (voornemen)
Issa Memet, C., 08-03-2000, per 05-02-2024 (voornemen)
Molla Amet, E., 12-10-2003, per 05-02-2024 (voornemen)
Molla Amet, B., 22-01-1999, per 05-02-2024 (voornemen)
T/m 24-4-2024 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op www.steenwijkerland.nl/adresonderzoek.