Algemeen

Bekendmaking ten aanzien van de verkiezing van het Europees Parlement

Op 1 maart 2024 heeft de burgemeester van Steenwijkerland bekendgemaakt, dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en als ingezetene zijn ingeschreven bij deze gemeente, zich kunnen laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.
Rechtsgeldige bekendmaking vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2024, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 122347. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit. Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.
 

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Steenwijkerland 2024

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het in zijn vergadering van 5 maart 2024 het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Steenwijkerland 2024 heeft vastgesteld. In dit besluit worden nadere regels gesteld over de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in artikel 16:1 van de Verordening Fysieke Leefomgeving Steenwijkerland 2023. 
Het aanwijzingsbesluit is op 20 maart 2024 bekendgemaakt in het digitale Gemeenteblad 2024, nummer 123762 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl en is op 21 maart 2024 in werking getreden. 
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.