Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Blokzijl, Duinweg 3, veranderen van een activiteit (15-3-2024)
Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 44b, composteren en opslaan groenafval bij agrarisch loonbedrijf (4-3-2024)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.