Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

12 maart 2024 Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, aanvang 19.15 uur, Vendelweg 1 in Steenwijk
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, tel.nr. 14 0521 of te mailen naar ASD@steenwijkerland.nl
 

18 maart 2024 Inwonersspreekuur gemeenteraad, van 19.00 tot 19.30 uur, Vendelweg 1 in Steenwijk
Wilt u met de (burger)raadsleden in gesprek? Kom dan de maandag voor de Politieke Markt naar het inwonersspreekuur van de gemeenteraad. Vanuit elke fractie van de gemeenteraad is een afgevaardigde aanwezig. U kunt zich tot 18 maart 2024, 12.00 uur aanmelden voor het spreekuur via griffie@steenwijkerland.nl.

19 maart 2024 Politieke markt, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 19 maart 2024, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.
 

Bekendmaking Wijziging Verordening jeugdhulp Steenwijkerland 2017

De gemeenteraad heeft op 13 februari 2024 de wijziging van de Verordening jeugdhulp Steenwijkerland 2017 vastgesteld. Door deze wijziging kan toezicht op een doelmatigere manier worden uitgevoerd.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2024, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 83674. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit. Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.
 

Aanwijzingsbesluit toezichthouders openbare ruimte 2024

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het in zijn vergadering van 13 februari 2024 het Aanwijzingsbesluit toezichthouders openbare ruimte 2024 heeft vastgesteld. Door vaststelling van dit besluit kunnen de aangewezen toezichthouders op een legitieme wijze gebruik blijven maken van de bevoegdheden die zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht. Ook kunnen zij dan bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden volgens het bepaalde in de Algemene plaatselijke verordening, de Verordening Fysieke Leefomgeving, de Alcoholwet en de Wet op de Kansspelen.
Het aanwijzingsbesluit is op 26 februari 2024 bekendgemaakt in het Gemeenteblad 2024, nummer 87765 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl en is op 27 februari 2024 in werking getreden. 
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.

 

Mandaatbesluit gemeente Steenwijkerland Omgevingsdienst IJsselland 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het in zijn vergadering van 13 februari 2024 het Mandaatbesluit gemeente Steenwijkerland Omgevingsdienst heeft vastgesteld. Vaststelling van dit mandaatbesluit is noodzakelijk in verband met onder andere de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Het Mandaatbesluit is op 26 februari 2024 bekendgemaakt in het Gemeenteblad 2024, nummer 88303 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl en is op 27 februari 2024 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.
 

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.

Ştefănucă, Ş. M., 04-03-1994, per 31-01-2024 (voornemen)
Coprean, R.A., 03-09-1986, per 31-01-2024 (voornemen)
Moldovan, C.B., 27-11-1989, per 31-01-2024 (voornemen)
Kutsir, M., 24-10-1991, per 31-01-2024 (voornemen)
Lopan, S., 01-10-1972, per 31-01-2024 (voornemen)
Hulchak. Y., 02-05-1980, per 31-01-2024 (voornemen)
Vashuk, R., 22-06-1975, per 31-01-2024 (voornemen)
Hurhula, A., 12-04-1981, per 31-01-2024 (voornemen)
Boryn, R., 13-10-1983, per 31-01-2024 (voornemen)
Panchak, M., 10-11-1981, per 31-01-2024 (voornemen)
Laganiak, M., 19-02-1986, per 31-01-2024 (voornemen)
Krupiak, M., 06-11-1973, per 31-01-2024 (voornemen)

Tot en met 10-4-2024 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op www.steenwijkerland.nl/adresonderzoek.