Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning 

Oldemarkt, Klaas Muisstraat 33, kappen 3 bomen (26-2-2024)
Sint Jansklooster, naast Leeuwte 79, plaatsen grondgebonden zonnepanelen (22-2-2024)
Steenwijk, J.H. Tromp Meestersstraat 6, kappen boom (26-2-2024)
Willemsoord, Ir. C.A. Kloosterhuisstraat 45, plaatsen dakopbouw en aanpassen gevels (27-2-2024)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Eesveen, Eesveenseweg 46, bouwen bedrijfspand (23-2-2024)
Steenwijk, Aasingel 16, bouwen woning (22-2-2024)
Steenwijk, Eesveenseweg 34, bouwen bedrijfspand met bedrijfswoning (23-2-2024)
 

Vergunningvrije aanvragen

Na beoordeling is gebleken dat de volgende aanvragen vergunningvrij zijn:
Sint Jansklooster, Molenstraat 3, kappen es (5-2-2024)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, Belterweg 70, verlengen garage (27-2-2024)
Blokzijl, Kanaalweg 5a, kappen wilg (26-2-2024)
Giethoorn, Kooiweg 1, bouwen werktuigenberging (28-2-2024)
Giethoorn, Rietkragge 24, uitbouwen woning en plaatsen zonnepanelen (27-2-2024)
Paasloo, Paasloër Allee 4, kappen 3 eikenbomen (20-2-2024)
Steenwijk, Verlaatseweg 219b, tijdelijk plaatsen 4 woonwagens (27-2-2024)
Zuidveen, Dwarssloot-Oost 6, bouwen woning met aanbouw (26-2-2024)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt