Verkeersplan

Lees aan welke eisen een verkeersplan moet voldoen.

Neem de volgende gegevens op in het verkeersplan:

  • welke verkeersmaatregelen op welke dagen en tijden er genomen moeten worden
  • een kaart waarop de verkeersmaatregelen zichtbaar worden gemaakt
  • alle borden die geplaatst moeten worden, moeten op de kaart staan
  • de aanrijroute(s) voor de hulpdiensten
  • omleidingsroute voor het overige verkeer
  • de inzet van verkeersregelaars, waar moeten ze staan en wat is hun instructie