Zorgplan

Een zorgplan is verplicht als er zorgverleners (arts, verpleegkundige) of 10 EHBO’ers of meer worden ingezet. Lees aan welke eisen een zorgplan moet voldoen.

Neem de volgende gegevens op in het zorgplan:

 • naam, locatie, datum en tijden van het evenement
 • informatie over het evenement (type evenement, verwachte bezoekersaantallen, soort bezoekers, soort terrein)
 • contactgegevens van de evenementenzorgorganisatie(s) (EZO(s)
 • contactgegevens van de evenementorganisator
 • verwachte zorgvragen en risico’s
 • aantal ingezette zorgverleners gespecificeerd naar zorgniveau
 • contactgegevens inzetcoördinator tijdens het evenement
 • locatie(‘s) van de EHBO-post(en)
 • inzet van mobiele teams
 • aanwezigheid en locatie van AED(‘s);
 • planning van de zorg op het evenement, tijdspad en taakverdeling, werkrooster
 • beschrijving van taken en afspraken
 • afspraken over het welzijn van zorgverleners (pauzemomenten, eten/drinken, tussendoortjes)
 • werkwijze bij een ongeval of incident
 • protocol over het delen van informatie rondom incidenten en verwondingen (contacten met de pers)
 • hoe rapportage en evaluatie plaatsvindt
 • plattegrond van het evenemententerrein

Evenementenrapportage maken na afloop

Binnen 10 werkdagen na afloop van het evenement moet u een evenementenrapportage mailen naar de GHOR: ghor-bureau@vrijsselland.nl.
Neem de volgende gegevens op in de evenementenrapportage:

 • geleverde inzet en zorgniveau(s) van de zorgverleners
 • inzettijden tijdens het evenement
 • aantal zorgvragers (zelfzorgcontacten en zorgcontacten)
 • uitsplitsing in onwelwordingen en letsels en middelengebruik
 • aantal verwijzingen (HAP, SEH, eigen vervoer of per regionale ambulancezorg) 
 • hoofdreden van verwijzing (soort onwelwording of letsel
 • piekmoment (tijdstip) van het aantal hulpverleningen (niet verplicht)
 • registratie temperatuur/luchtvochtigheid (niet verplicht)
 • bijzondere gebeurtenissen, omstandigheden en incidenten