Organisatie gemeente Steenwijkerland vanaf 1 januari 2020

Directieteam

 • Concernadvies
 • Concerncontroller

Bedrijfsvoering

 • Team organisatieadvies/bedrijfsvoering
 • Team ontvangst
 • Team interne dienstverlening en belastingen
 • Team informatievoorziening en automatisering

Beleid en uitvoering/primair proces

 • Teams uitvoering sociaal domein (front-, mid- en backoffice)
 • Teams samenleving en ontwikkeling
 • Team vergunningen, toezicht en handhaving
 • Teams openbare ruimte (beheer en uitvoering)

Programma’s

 • Programma Omgevingswet
 • Programma Duurzaam
 • Programma Duurzaam en (be)leefbaar toerisme