Bladkorven

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de bladkorven.

Waar en wanneer worden de bladkorven geplaatst?

Jaarlijks plaatsen we rond november op diverse plekken in de gemeente bladkorven. We zetten deze bladkorven op locaties waar veel blad van gemeentelijke bomen in tuinen valt. U kunt deze bladeren dan verzamelen en in de bladkorf kwijt.

Waar staan de bladkorven

De beschikbare bladkorven staan op locaties die we vooraf in beeld hebben gebracht. Op basis van de ervaringen van voorgaande jaren zijn een aantal locaties gewijzigd. In het overzicht kunt u zien waar de bladkorven staan bij u in de buurt.

Bladkorven bij bomen die al het blad hebben laten vallen, halen we weg. Deze plaatsen we daarna op locaties waar bomen staan die pas aan het einde van de herfst het blad laten vallen. Op deze manier is het mogelijk om zoveel mogelijk blad te verzamelen.

Wat zijn de spelregels voor bladkorven

Voor het gebruik van een bladkorf hebben we een aantal spelregels:

  • Bladkorven zijn alleen bestemd voor blad van (gemeentelijke) bomen, niet voor takken en ander snoeiafval;
  • Bladkorven worden elke week op donderdag of vrijdag geleegd. Is een korf eerder vol, dan kunt u dit doorgeven via telefoonnummer 14 0521;
  • Bij diefstal, misbruik of vandalisme halen we de bladkorf weg en zetten we geen nieuwe terug. Alle beschikbare korven zijn namelijk al geplaatst. Wilt u een extra bladkorf, dan kunt u dat aangeven. Alle verzoeken worden gebundeld en bekijken we voor de herfst van het volgende jaar.

Gratis grof tuinafval dagen in 2024

Een aantal dagen per jaar kunt u als inwoner van onze gemeente gratis grof tuinafval brengen naar het milieubrengstation van ROVA in Steenwijk. In de website van ROVA kunt u zien wanneer u in de gemeente Steenwijkerland gratis grof tuinafval kunt inleveren.

Mooi spul dat blad!

Al het blad dat we verzamelen in de bladkorven zetten we om in compost en wordt zo opnieuw gebruikt in onze plantsoenen. Daarom is het belangrijk dat er alleen blad in de bladkorven zit.

Blad in tuinen en plantsoenen vormt in de winter een welkome plek voor bijvoorbeeld egels en insecten. Ook is blad een goede bodemverbeteraar. Het blad vormt dan een laag van (organisch) materiaal op de grond, waardoor de bodem geheel bedekt wordt. Het voorkomt onkruidgroei, het stimuleert het bodemleven en de grond droogt minder snel uit in droge perioden.

Zelf bladcompost maken

Bladcompost kunt u maken in een bak van gaas. Sla vier palen in de grond en span rondom gaas op een schaduwrijke plek in de tuin. Verzamel het blad in de bak. Druk de bladeren goed aan. Dek ze vervolgens af met bijvoorbeeld een stuk oud tapijt en verzwaar met stenen tegen het wegwaaien. In het voorjaar kan het verteerde blad als compost en/of grondverbeteraar gebruikt worden in de tuin.

Veelgestelde vragen

Ik heb vorig jaar een bladkorf aangevraagd, maar hier niets meer van gehoord. Klopt dit?

We hebben alle aanvragen en meldingen over extra bladkorven beoordeeld. Er is goed gekeken naar de meest geschikte plek voor een bladkorf in elke buurt. 

Waar kan ik een bladkorf aanvragen? 

U kunt een bladkorf aanvragen door een mail te sturen naar info@steenwijkerland.nl

Wanneer wordt de bladkorf geleegd?

We legen de bladkorven elke week.

Wanneer worden de bulten met bladafval opgehaald?

Heeft u blad verzameld en op een bult aanboden in uw straat? Dan nemen we deze bult blad mee in de route. U kunt ook een melding doen en doorgeven dat u een bult blad heeft verzameld.

Er ligt veel blad op de stoep van (gemeentelijke) bomen. Wanneer wordt er geveegd?

Samen met de NoordWestGroep vegen we elke dag. Het is niet mogelijk om aan te geven op welke dag we in welke straat zijn. Ligt er veel blad op uw stoep en zorgt dit voor gevaarlijke situaties? Dan kunt u het beste een melding doen. U kunt ook bellen naar 14 0521. Locaties met veel blad vegen we vaker. We kunnen niet voorkomen dat er blad op de stoep ligt. 

Kan mijn blad vandaag opgehaald worden?

Helaas is het vaak niet mogelijk om direct uw bult met blad op te halen of de bladkorf te legen. Samen met de NoordWestGroep hebben wij onze routes en planning. U kunt het beste een melding doen en dan kijken wij wat mogelijk is. U kunt ook bellen naar 14 0521. 

Mijn tuin ligt vol met blad van gemeentelijke bomen. Ruimen jullie dit op?

De gemeente onderhoudt geen tuinen van particulieren of bedrijven. U bent als eigenaar van uw tuin zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw tuin. Het blad van de gemeentelijke bomen kunt u kwijt in de bladkorf die bij u in de buurt staat.