Vogelgriep

Vogelgriep wordt veroorzaakt door griepvirussen. Het is erg besmettelijk voor pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen) en wilde (water)vogels. Sinds oktober 2021 is op verschillende plekken in Nederland vogelgriep aangetroffen. Vandaar dat er landelijke maatregelen zijn genomen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen?

  • Raak geen zieke en dode vogels aan en blijf uit de buurt van vogels die afwijkend gedrag vertonen. Vogels kunnen ongecontroleerde bewegingen maken of heel suffig ogen.
  • Houd honden aan de lijn. Honden kunnen ziek worden als ze in aanraking komen met dieren die vogelgriep hebben.
  • Blijf op de paden. Voorkom verstoring van watervogels. Op die manier verkleint u de kans op verspreiding.

Waar kunt u terecht als u dode vogels vindt? 

Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kunt u lezen waar u dode dieren kunt melden.

Vraag en antwoord 

Hoe raken vogels besmet met vogelgriep? 

Vogels kunnen vogelgriep oplopen via:

  • direct contact tussen (wilde) vogels. Besmette vogels verspreiden het virus via luchtwegen, oogvocht en mest
  • besmet materiaal zoals voer, kratten en transportmiddelen
  • mensen die door hun schoenen of kleding in contact zijn geweest met het virus
  • stof uit een besmette stal (die door de lucht wordt verspreid)

Het vogelgriepvirus kan Nederland binnenkomen door import van levende besmette vogels. Ook verspreiding via trekvogels vormt een risico.

Kunnen honden en katten ook vogelgriep krijgen?

Ook honden en katten kunnen gevoelig zijn voor vogelgriep, waarschijnlijk vooral via het eten van dode vogels. Het is daarom belangrijk om uw hond aan de lijn te houden in een waterrijk gebied waar mogelijk dode vogels liggen. Een hond of kat met vogelgriep kan verschijnselen hebben als koorts, hijgen en benauwdheid, sloomheid, oogontsteking en soms oog- en neusuitvloeiing en zenuwverschijnselen zoals trillen of wankel lopen.

Kunnen mensen besmet raken met het vogelgriepvirus?

Sommige varianten van de vogelgriep zijn overdraagbaar op mensen. De kans dat een mens besmet raakt is klein en als dat gebeurt dan zijn de symptomen meestal mild. 

Ik ben in aanraking geweest met een dode vogel. Wat moet ik doen?

Het is goed om te weten dat er een heel klein risico is dat mensen vogelgriep krijgen. Heeft u een dode vogel aangeraakt? Was uw handen dan goed met zeep en spoel daarna goed af. Als u binnen 2 weken ziek wordt, dan is het verstandig om contact op te nemen met uw huisarts. Wilt u meer informatie over het risico van vogelgriep voor de mens, kijk dan op de website van het RIVM.