Gladheidbestrijding

De winterperiode vraagt extra oplettendheid van weggebruikers door het ontstaan van gladheid op wegen en fietspaden. De gemeente zorgt voor gladheidbestrijding op het moment dat de weersomstandigheden daar om vragen.

Samen met provincie Overijssel en Rijkswaterstaat zorgen wij ervoor dat in onze gemeente de wegen worden gestrooid of bij sneeuwval worden geschoven. Tussen de verschillende partijen zijn afspraken gemaakt over welke wegen wel of niet worden gestrooid. Als volgens de weersverwachting in onze gemeente gladheid wordt verwacht en er blijkt onvoldoende zout op het wegdek aanwezig te zijn, dan strooien we preventief met nat zout. Dus vóórdat het glad wordt. Op deze manier proberen we de wegen begaanbaar te houden.

Strooiroutes op kaart en digitaal

De strooiroutes zijn ook dit jaar geoptimaliseerd. De wegen die voorgaande jaren werden gestrooid, worden ook dit jaar weer meegenomen. Per kern zijn de verschillende strooiroutes op kaart ingetekend. U kunt de strooiroutes ook via een een interactieve kaart bekijken.

Waar strooien we wel en waar niet

In de eerste strooironde strooien we de verbindingswegen en busroutes tussen de kernen en de hoofdwegen in de kernen. Ook strooien we in de eerste ronde de ontsluitingswegen langs het politiebureau, brandweerkazernes, scholen en verzorgingscentra. In de tweede ronde strooien we met name de bedrijventerreinen. Woonstraten en parkeervoorzieningen strooien en/of schuiven we alleen bij langdurige gladheid, als de omstandigheden dat toelaten.

Via Twitter en Facebook melden we wanneer de strooiploeg uitrukt. Dit gebeurt bij vertrek van de strooiwagens. Als u ons volgt via Twitter en Facebook krijgt u de meest actuele informatie.

Pas op: glad!

Ondanks de gladheidbestrijding blijft het natuurlijk altijd oppassen geblazen. Wij doen daarom een dringend beroep op weggebruikers om goed op de weersomstandigheden en verkeersinformatie te letten en daar de rijstijl en snelheid op aan te passen. Wij vragen u ook rekening te houden met het feit dat het een paar uur duurt voordat alle doorgaande wegen zijn gestrooid.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie bij de veelgestelde vragen. Hieronder vindt u overzichten van de wegen en fietspaden die in de eerste of tweede ronde gestrooid worden.

Gemeentelijke wegen eerste ronde
Gemeentelijke wegen tweede ronde
Gemeentelijke fietspaden eerste ronde