Strooiroutes op kaart en digitaal

Per kern zijn de verschillende strooiroutes op kaart ingetekend. U kunt de strooiroutes ook via een interactieve kaart bekijken.

De strooiroutes zijn ook dit jaar geoptimaliseerd. De wegen die voorgaande jaren werden gestrooid, worden ook dit jaar weer meegenomen. Per kern zijn de verschillende strooiroutes op kaart ingetekend. U kunt de strooiroutes ook via een interactieve kaart bekijken.

Waar strooien we wel en waar niet

In de eerste strooironde strooien we de verbindingswegen en busroutes tussen de kernen en de hoofdwegen in de kernen. Ook strooien we in de eerste ronde de ontsluitingswegen langs het politiebureau, brandweerkazernes, scholen en verzorgingscentra. In de tweede ronde strooien we met name de bedrijventerreinen. Woonstraten en parkeervoorzieningen strooien en/of schuiven we alleen bij langdurige gladheid, als de omstandigheden dat toelaten.

Hieronder vindt u overzichten van de wegen en fietspaden die in de eerste of tweede ronde gestrooid worden.   

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina gladheidbestrijding in Steenwijkerland.