Verklaring onder ede of belofte afleggen

Heeft u geen officiële brondocumenten en kunt u daar echt niet aankomen? Dan kunt u bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte afleggen.

Het is belangrijk dat persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) juist, volledig, actueel en betrouwbaar zijn. Daarom moet u officiële brondocumenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte en bewijs van nationaliteit. Op basis van deze gegevens in de BRP beoordeelt bijvoorbeeld de Belastingdienst of u recht heeft op toeslagen, zoals bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag of kinderbijslag. 

Afleggen verklaring onder ede of belofte

Maak een afspraak voor het afleggen van de verklaring onder ede of belofte. U legt de verklaring of belofte af over feiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden. U kunt een verklaring onder ede of belofte afleggen als u 12 jaar of ouder bent. Jonger dan 12 jaar? Dan moet er een gezaghouder aanwezig zijn bij het afleggen van de verklaring of belofte.

Afspraak maken

U neemt mee:

  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
  • Alle persoonlijke documenten die u heeft
  • Het rapport van '1e gehoor' en 'nader gehoor'. Dat heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij uw binnenkomst in Nederland opgemaakt
  • Eventueel een tolk. Dit kunt u van tevoren aangeven.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.