Verklaring onder ede of belofte afleggen

Wilt u uw persoonsgegevens laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan is het belangrijk dat ze juist, volledig, actueel en betrouwbaar zijn. Daarom moet u officiële brondocumenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte en bewijs van nationaliteit. Heeft u geen officiële brondocumenten en kunt u daar echt niet aankomen? Dan kunt u bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte afleggen.

Afleggen verklaring onder ede of belofte

Maak een afspraak of kom langs voor het afleggen van de verklaring onder ede of belofte. Bekijk onze openingstijden. U legt de verklaring of belofte af over feiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden. U kunt een verklaring onder ede of belofte afleggen als u 12 jaar of ouder bent. Jonger dan 12 jaar? Dan moet er een gezaghouder aanwezig zijn bij het afleggen van de verklaring of belofte.

U neemt mee:

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
  • Alle persoonlijke documenten die u heeft
  • Het rapport van '1e gehoor' en 'nader gehoor'. Dat heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij uw binnenkomst in Nederland opgemaakt
  • Eventueel een tolk. Dit kunt u van tevoren aangeven.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.