Meervoudig onderhandse aanbesteding: Adviesdiensten ten behoeve van de verduurzaming en renovatie van MFC Dalzicht (Oldemarkt) en De Burght (Vollenhove)

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor Adviesdiensten ten behoeve van de Verduurzaming en Renovatie van MFC Dalzicht (Oldemarkt) )en De Burght (Vollenhove).

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit: Adviesdiensten ten behoeve van de verduurzaming en renovatie van twee multifunctionele Centra te weten Multifunctioneel Zalencentrum Dalzicht te Oldemarkt en De Burght te Vollenhove. Beide multifunctionele centra bevatten o.a. een sportthal, vergader- en feestzalen en horeca voorzieningen. 

De adviesdiensten bestaan uit:

  • Projectbegeleiding; 
  • Voorbereiding en uitwerking van  contractstukken  voor de disciplines installatietechniek en bouwkunde;
  • Begeleiden prijs- en contractvorming;
  • Begeleiding van de realisatie van de werkzaamheden. 

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 22 januari 2024 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

TenderNed

Voor het (digitaal) uitvoeren van meervoudig onderhandse aanbesteding maken wij gebruik van het aanbestedingsplatform TenderNed (www.tenderned.nl). Heeft u nog geen account op TenderNed? Dan verzoeken wij u om tijdig – dat wil zeggen uiterlijk op de uiterste datum waarop u zich voor deze aanbesteding kunt aanmelden – een gratis account aan te maken op TenderNed.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 22-01-2024
CPV: 71