Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Kalenberg, Kalenberg Zuid 60, plaatsen dakkapel (4-4-2023)
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Kornputsingel 28, plaatsen zonnecollectoren (3-4-2023)
Krekensingel 5, bouwen woning (3-4-2023)

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Jonenweg 21, aanleggen overdekte haven (31-3-2023)
Vosjacht 11-4, tijdelijk bewonen recreatiewoning (4-4-2023)
Sint Jansklooster, Bergkampen 10, plaatsen silo (30-3-2023)
Steenwijk, Aasingel 15, wijzigen gevel (4-4-2023)
Weteringallee 1, bouwen woning (4-4-2023)
Woldmeentherand 15, tijdelijk huisvesten vluchtelingen (30-3-2023)
Vollenhove, Doelenstraat 14, aanpassen reclame-uiting op gevel (31-3-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt