Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

1 mei 2023           Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1 in Steenwijk
Agenda
    19.00 uur    bezwaarschrift tegen beslissing Wob-verzoek ten aanzien van handhaving recreatieve nachtverblijven
    19.45 uur    bezwaarschrift tegen last onder dwangsom ten aanzien van perceel Beulakerweg 66 in Giethoorn
    20.45 uur    bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning bouwen 18     recreatiewoningen Kloostersteeg 2R1 in Giethoorn 
De stukken liggen tot en met 1 mei 2023 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage.