Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Blokzijlerdijk 5, Blankenham

De gemeenteraad heeft op 4 april 2023 het bestemmingsplan Blokzijlerdijk 5, Blankenham vastgesteld.  Het plan heeft betrekking op het omzetten van de agrarische bestemming naar wonen op deze locatie en ligt 6 weken ter inzage.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 


Vaststelling uitwerkingsplan Blokzijl - Noordermaten 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 april 2023 het uitwerkingsplan Blokzijl – Noordermaten vastgesteld. Het plan voorziet in de bouw van 80 woningen. Het gebied is gelegen ten oosten en zuiden van Vollenhoofsedijk 1in Blokzijl. 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt