Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Kalenberg, Kalenberg Noord 21, isoleren gevels en uitbreiden kap (10-1-2023)
Oldemarkt, ’t Westert 13, kappen boom (5-1-2023)
Steenwijk, Burgermeester H.G. Reinenstraat 14, plaatsen dakkapel voorzijde woning (6-1-2023)
Verlaatseweg 160, aanleggen zonnepanelenveld (5-1-2023)
Tuk, Tukseweg 198, uitbreiden bedrijfsgebouw met scholingsruimte (9-1-2023)
Wetering, Wetering West 59, bouwen vervangende woning (6-1-2023)

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Vosjacht 6b, plaatsen reclame-uitingen (10-1-2023)
Kallenkote, Kallenkote 86, uitbreiden hoofdgebouw (5-1-2023)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt