Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Beulakerweg 125a, plaatsen kunstobject (13-1-2023)
Paasloo, Oosterpaasloërweg 5, kappen boom (13-1-2023)
 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Baars, Baarsweg 21, verplaatsen zonnepanelen (12-1-2023)
Steenwijk, Eeser Gaard 2, oprichten onbemand tankstation met wasstraat (16-1-2023)
Eeser Gaard 9, bouwen bedrijfspand met parkeerterrein (18-1-2023)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 92, uitbreiden kantine (12-1-2023)
Zuidveen, Langesloot 13, kappen es (13-1-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt