Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Baars, ’t Goor 5, gebruik bijgebouw t.b.v. logies (22-12-2022)
Blokzijl,  Duinweg, realiseren nieuw gemaal en plaatsen damwanden (20-12-2022)
Muggenbeet 3, bouwen opslaggebouw (22-12-2022)
Rietvink 5, bouwen woning (23-12-2022)
Giethoorn, Zuiderpad 41, wijzigen  gevel (23-12-2022)
Oldemarkt,  Dijklaan 2, bouwen woning en bijgebouw (23-12-2022)
Poestpad, bouwen loods ( 22-12-2022)
Westerdallaan 7, verbouwen / verduurzamen pand ( 23-12-2022)
Paasloo, Paasloërweg 12, bouwen installatiegebouw en waterglijbanen (23-12-2022)
Steenwijk, Balterstraat, Preistingestraat en Cueperstraat,  verduurzamen 19 woningen (22-12-2022)
Eeserveld, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (23-12-2022)
Langebaan, bouwen bedrijfshal (20-12-2022)
Johan  Frisolaan, bouwen woningen bijgebouw (21-12-2022)
Vollenhove, Kerkstraat 52, vervangen/ bergroten dakkapellen (20-12-2022)
Wanneperveen, Veneweg 306, aanpassen reeds vergunde vlonders / steigers (23-12-2022)

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, diverse locaties, kappen 26 bomen (23-12-2022)
Beulakerweg 169, starten Bed & Breakfast (23-12-2022)
Kloostersteeg 2 R1, bouwen  18 recreatiewoningen ( 23-12-2022)
Zuiderpad 3, plaatsen zonnepanelen op loods ( 22-12-2022)
Steenwijk, Eesergaard 5, bouwen bedrijfsunits (23-12-2022)
Eesergaard 7, bouwen bedrijfsunits ( 23-12-2022)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Eesergaard 11, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (27-12-2022)
Eesergaard 12, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (20-12-2022)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 92, uitbreiden kantine ( 21-12-2022)