Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Giethoorn, Jan van Nassauweg 10, beëindigen opslag compost en buitenwerking stellen mestbassin (2-6-2023)
Jonenweg 1, plaatsen propaantank (5-6-2023)
Oldemarkt, Weerdijk 7a, opslaan gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking (5-6-2023)
Scheerwolde, Woldlakeweg 16, plaatsen mestbassin (2-6-2023)
Sint Jansklooster, Barsbeek 9, tijdelijke opslag en toepassing berm- en slootmaaisel in kader ‘Pilot bodemverbeteraar Maatschap Slot’ van Natuurmonumenten (1-6-2023)
Steenwijk, Eesveenseweg 17, starten groothandel en verhuurbedrijf van bouwmachines en gereedschap (2-6-2023)
Wanneperveen, Klosseburg-Gasthuisdijk, tijdelijke opslag en toepassing berm- en slootmaaisel in kader ‘Pilot bodemverbeteraar De Wieden’ van Natuurmonumenten (1-6-2023)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.