Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Baarlo Uiterdijkenweg 61, plaatsen bio-vergisters en vervangende loodsen en silo's (6-6-2023)
Steenwijk, Divisie 6, plaatsen dakkapel (2-6-2023)
Doelenstraat 3, wijzigen winkelfunctie naar wonen (1-6-2023)
Landgoedallee 12, bouwen garage (1-6-2023)
Wanneperveen, Zomerdijk 20b, plaatsen dam en duiker (5-6-2023)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Eesveen, Dwarsweg 14A, uitbreiden woning (7-6-2023)
Ossenzijl, Lageweg 20, realiseren 4 inpandige boerderijkamers (6-7-2023)

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Oldemarkt, Hoofdstraat 77, plaatsen zonnepanelen op aanbouw (2-6-2023)
Paasloo Paasloerweg 12, bouwen installatiegebouw en waterglijbanen en plaatsen tijdelijke unit voor glijbaaninstallaties (6-6-2023)
Steenwijk, Eeser Boulevard 23, bouwen bedrijfspand (1-6-2023)
Wanneperveen, Veneweg 251j, permanent bewonen woonboot (7-6-2023)
Provincialeweg N375 (Zomerdijk), kappen 6 essen (7-6-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt