Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten


4 juli 2023    Raadsvergadering Perspectiefnota 2023-2027, aanvang 14.00 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 4 juli 2023, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.
 

Vaststelling Reglement van orde gemeenteraad
De gemeenteraad heeft op 23-5-2023 het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Steenwijkerland 2023 vastgesteld. Dit reglement is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nr. 255187, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar leest u de volledige tekst van deze regeling. 

Het reglement ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.
 

Vaststelling Verordening raadscommissie 
De gemeenteraad heeft op 23-5-2023 de Verordening op de raadscommissie van Steenwijkerland 2023 vastgesteld. Deze verordening is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nr. 252627, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van deze regeling.

De verordening ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.