Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Steenwijkerwold - Gelderingen

De gemeenteraad heeft op 23 mei 2023 het bestemmingsplan Ruxveenseweg 2 - Steenwijk vastgesteld.  Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van de tankshop en het aanleggen van negen parkeerplaatsen op deze locatie en ligt 6 weken ter inzage.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt