Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Basse, tegenover Gheerdinge 6, tijdelijke opslag en toepassing berm- en slootmaaisel in kader Pilot bodemverbeteraar Mosterman (13-6-2023)
Giethoorn, Smalleweg, tijdelijke opslag en toepassing berm- en slootmaaisel in kader Pilot bodemverbeteraar De Wieden (13-6-2023)
Oldemarkt, Weerdijk 14, starten metalektro bedrijf voor de industriële industrie (5-6-2023)
Paasloo, Paasloerweg 12, bouwen glijbaan op vakantiepark (8-6-2023)
Sint Jansklooster, achter Barbeek 48A, tijdelijke opslag en toepassing berm- en slootmaaisel in kader Pilot bodemverbeteraar De Wieden (13-6-2023)
Steenwijk, Pluggematen 3, starten bedrijf voor controleren en repareren gereedschappen, klimmaterialen, machines en industriedeuren plus verhuur opslagruimte (12-6-2023)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.