Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blankenham, Kerkbuurt 8, verlengen en plaatsen erfscheiding en aanbrengen nieuwe verharding oprit (12-6-2023)
Kerkbuurt 14a, starten Bed & Breakfast (9-6-2023)
Giethoorn, Beulakerweg 5, verbouwen woning (13-6-2023)
Cornelisgracht 24, bouwen loods (13-6-2023)
Van der Gootplantsoen 20, uitbreiden woning (8-6-2023)
Zuiderpad 22, vervangen dakpannen door riet (9-6-2023)
Kalenberg, Kalenbergerpad 4, bouwen vervangende schuur (13-6-2023)
Steenwijk, naast Eesveenseweg 12, kappen 26 coniferen / dennen en onderbegroeiing (9-6-2023)
Weemstraat 17, vervangen garagedeur (11-6-2023)
Vollenhove, Kerkstraat 54, aanbrengen zinken afdekkap t.b.v. achtergevel en isoleren plat dak inclusief aanbrengen zonnepanelen (9-6-2023)
Wanneperveen, Zomerdijk 20, interne verbouwing t.b.v. woningsplitsing (8-6-2023)
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Zuiderpad 60a, verbouwen woning (13-6-2023)
Willemsoord, Steenwijkerweg 184, uitbreiden woning en bijgebouw (12-6-2023)
 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Belt Schutsloot (Belterweg t.h.v. huisnummer 15), Ossenzijl (hoek Schoolstraat / Ossenzijlerweg) en Steenwijk (hoek Paasweide / Driestoel), plaatsen mobiliteitshubs (9-6-2023)
Giethoorn, Binnenpad 64, bouwen vervangend bijgebouw met zonnepanelen en aanleggen vlonderpad (13-6-2023)
Scheerwolde, Scheerwolderweg 3d, plaatsen tuinhuis (13-6-2023)
Steenwijk, Aasingel 3, bouwen woning (13-6-2023)
Krekensingel 3, bouwen woning (13-6-2023)
Neerwoldstraat, plaatsen digitale informatiezuil (8-6-2023)
Vondelstraat 15 t/m 31 (oneven), 33, 33A, 35, 35A, 37, 37A, 39, 39A, 41, 41A en 41B, Admiraal De Ruyterstraat 25 t/m 35 (oneven), 37, 37A, 39, 39A, 41, 41A, 43, 43A, 43B en 45 t/m 51 (oneven), Jan Steenstraat, 1 t/m 33 (oneven) en 38 t/m 44 (even), bouwen 60 huurwoningen (13-6-2023) 
Tuk, Roomweg 4, plaatsen hekwerk (13-6-2023)
Vollenhove, Weg van Twee Nijenhuizen 4, plaatsen 2 dakkappelen (13-6-2023) 
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 78, in stand houden rijbak (9-6-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt