Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning 

Basse, Basserweg, Westenwold, Gheerdinge en Voshoek, TT Basse, 1-9-2023 van 09.00 tot 00.30 uur, 2-9-2023 van 07.00 tot 01.00 uur
Giethoorn, centrum en evenemententerrein, Gondelvaart en feestweek, 23-8-2023 van 10.00 tot 00.00 uur, 24-8-2023 van 12.00 tot 00.00 uur, 25-8-2023 van 12.00 tot 01.00 uur, 26-8-2023 van 16.00 tot 02.00 uur en 27-8-2023 van 11.00 tot 13.00 uur
Steenwijk, Markt, Vestingsfeest Bieb XXL, 15-7-2023 van 21.00 tot 01.00 uur
Vollenhove, centrum en evenemententerrein, Bloemencorso en feestweek, 22-8-2023 van 19.00 tot 22.00 uur, 23-8-2023 van 19.00 tot 22.00 uur, 24-8-2023 van 14.30 tot 22.00 uur, 26-8-2023 van 10.00 tot 02.00 uur

Reageren?

T/m 6 juli 2023 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze naar voren brengen. 

 

Tijdelijke wegafsluiting

Kuinre, Vijverpark, 8-7-2023 van 13.30 tot 22.00 uur (FietsFuif)

 


Nieuw Register Sociale Hygiëne

1 juli 2023 gaat het nieuwe Register sociale hygiëne live. Vanaf dat moment voert de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) dit register. Tot 1 juli beheert de Stichting vakbekwaamheid Horeca (SVH) het register. De overdracht is onderdeel van de Alcoholwet.

Voor het verkrijgen van een Alcoholvergunning is het nodig dat een leidinggevende beschikt over voldoende kennis en inzicht op het gebied van sociale hygiëne. Het behalen van een erkend diploma geeft recht op inschrijving in het register. Het register wordt onder meer door gemeenten gebruikt bij het beoordelen van de aanvraag voor een Alcoholvergunning.

De komst van de Lcsh heeft consequenties voor iedereen die ingeschreven staat in het huidige register. Want bestaande registraties moeten vanaf 1 juli herbevestigd worden in het nieuwe register. Daarmee wordt voorkomen dat de bestaande registratie in het huidige register van Stichting Vakbekwaamheid Horeca vervalt.

Kijk voor meer informatie op www.registersocialehygiëne.nl 
 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).