Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van het volgende, niet vergunningplichtige bedrijf is een melding ontvangen:
Wanneperveen, Gasthuisdijk 1,  stoppen met het houden van varkens, beginnen met het houden van paarden, in gebruik nemen 5 boerderijkamers en actualiseren bedrijfsvoering (16-6-2023)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar