Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

De Bult, Onderduikersweg 7, uitbreiden hoofdgebouw met woonfunctie (19-6-2023)
Eesveen, Van Karnebeeklaan 3, vervangen dakpannen en na isoleren dak (16-6-2023)
Giethoorn Langesteeg 6, plaatsen serre (16-6-2023)
Vollenhove, Flevoweg  (perceel VLH00-N-1626 en VLH00-N-2763), creëren doorgang in houtwal tussen twee percelen (16-6-2023)
Kerkstraat 22, vervangen enkelglas naar Fineo-glas ramen voorgevel en onderhouden en vervangen ramen en kozijnen (19-6-2023)
Oppen Swolle 15a, bouwen rietopslag/werktuigenstalling (16-6-2023)
 

Rectificatie

In de Steenwijker Courant van 2 mei 2023 is een ingekomen aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure met het verkeerde adres gepubliceerd. Dit moet zijn: 
Steenwijkerwold/Paasloo, langs de N71, kappen 2 eiken t.h.v. Paasloërweg 3a in Paasloo en 1 eik t.h.v. Oldemarktseweg 221 in Steenwijkerwold (25-4-2023)
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Kalenberg, Kalenberg Zuid 16a, bouwen vervangende woning (19-6-2023)
Oldemarkt, Eekstraat 11, plaatsen loods (19-6-2023)
 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blokzijl, Duinigermeerweg 1, bouwen 3 recreatiewoningen (19-6-2023)
Giethoorn, langs de provinciale weg N334 (Beulakerweg) tegenover Kanaaldijk 5, kappen 7 essen (20-6-2023)
Kallenkote, Kallenkote 19, aanleggen sleufsilo's en kuilplaten (15-6-2023)
Steenwijk, Woldpromenade 53, wijzigen gevel (19-6-2023)
Steenwijkerwold/Paasloo, langs de N71, kappen 2 eiken t.h.v. Paasloërweg 3a  in Paasloo en 1 eik t.h.v. Oldemarktseweg 221 in Steenwijkerwold (19-6-2023)
Steenwijkerwold, Steenwijkerdiep Zuid 3, plaatsen kleine windmolen (19-6-2023)
Vollenhove, Kerkstraat 44, vervangen dak en verwijderen schoorsteenkanaal (19-6-2023)
Wanneperveen, Veneweg 123, vervangen berging (15-6-2023)
langs de provinciale weg N375, Zomerdijk t.h.v. nummer 15 en 20B, kappen 6 essen (20-6-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt