Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

13 juni 2023    Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, aanvang 19.15 uur, Vendelweg 1 in Steenwijk
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein
Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, tel.nr. 14 0521 of te mailen naar ASD@steenwijkerland.nl


20 juni 2023    Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 20 juni 2023, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.

 

Bekendmaking jaarstukken 2022

Op grond van artikel 197 van de gemeentewet maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat de jaarstukken over het jaar 2022 voor een ieder ter inzage zijn gelegd. In de raadsvergadering van 4 juli 2023 zal de raad worden voorgesteld om met de jaarstukken 2022 in te stemmen.

 

Bekendmaking uitschrijving BRP 

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Melnyk, Y., 05-01-1978, per 06-04-2023 (voornemen) 
Melnyk, S., 24-01-2010, per 06-04-2023  (voornemen) 
Stovba, S., 14-08-1969, per 06-04-2023 (voornemen) 
de Vries, A.C., 11-08-1996, per 06-04-2023 (voornemen) 
Drewniak, P., 25-06-1994, per 01-05-2023 (voornemen)  
Outjes, W.H.J.J., 29-12-1978, per 01-05-2023 (voornemen)
Rijshouwer, R.M., 17-09-1999, per 01-05-2023 (voornemen) 

T/m 12-7-2023 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.