Milieu

Wet milieubeheer

Aan Staatsbosbeheer en haar pachters is op 26 mei 2023 een ontheffing afgegeven voor het verbranden van riet- en maaiafval in de periode van 15 juni 2022 tot en met 31 oktober 2022 in de gemeente Steenwijkerland. De toestemming voor het verbranden van riet- en maaiafval is alleen afgegeven voor het branden vanaf zonsopgang tot 10.00 uur in de ochtend.

Binnen 6 weken na afgifte van de ontheffing kunnen belanghebbenden bezwaar maken

 

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Sint Jansklooster, Leeuwte 69, houden van 50 schapen (26-5-2023)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.