Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blokzijl, Wijde Gang 2, revitaliseren kapconstructie (25-5-2023)
Kuinre, Lindedijk 5, bouwen schuur (25-5-2023)
Onna, Burgemeester G.W. Stroinkweg 124, aanpassen bestemming t.b.v. langdurig verblijf (30-5-2023)
Sint Jansklooster, Heetveld 64, bouwen woning (25-5-2023)
Wanneperveen, Veneweg 302, bouwen vervangende recreatie woning (29-5-2023)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Eeser Gaard 14, bouwen bedrijfspand (26-5-2023)
Olde Wheemestraat 13, plaatsen erfscheiding (25-5-2023)


Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Steenwijk, Steenakkers 28, bouwen woning (30-5-2023)
Steenwijkerwold, Gelderingen 29, 29A, 29B, 31, 33, 35, 37 en 39, bouwen 8 woningen (25-5-2023)
Vollenhove, Oppen Swolle 8a, vervangen deur en kozijn (25-5-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.