Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning 

Scheerwolde, Brink, dorpsfeest, 10-8-2023 van 16.00 tot 01.00 uur, 11-8-2023 van 10.00 tot 01.00 uur en 12-8-2023 van 06.00 tot 01.00 uur
Steenwijk, Scholestraat 65, Vestingsfeesten, 26-7-2023 van 21.00 tot 01.00 uur

Reageren?

T/m 21  juni 2023 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen. 

 

Geluidshinder

Kuinre, Worstsloot 1, Bruiloft, 14-7-2023 van 20.30 tot 00.00 uur (31/5)

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken. 

 

Tijdelijke wegafsluiting

Steenwijk, Stationsplein, van Tramlaan tot Egbert Hiddingstraat; Tramlaan, van J.H. Tromp Meestersstraat tot Stationsstraat; J.H. Trompmeesterstraat, van G. Borgesiusstraat tot Tramlaan;
Willem de Zwijgerstraat, van Stationsstraat tot J.H. Tromp Meesterstraat; Weemstraat, van Goeman Borgesiusstraat tot Neerwoldstraat; Onnastraat, van Onnadwarsstraat tot de Markt; Kornputsingel, vanaf Vendelweg tot aan de Tukseweg; Scholestraat, vanaf de parkeerplaats van de COOP tot Onnadwarsstraat
, 18-6-2023 van 13.30 tot 17.30 uur (StoneCityRunSteenwijk)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).