Milieu

Melding Activiteitenbesluit

Van het volgende, niet vergunningplichtige bedrijf is een meldingen ontvangen:
Oldemarkt, Poestpad 4, starten inrichting voor handel en reparatie aanhangwagens en schaftwagens (13-3-2023)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.