Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 


14 maart 2023 Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, aanvang 19.15 uur in het gemeentehuis van Steenwijk. 
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein
Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, tel.nr. 14 0521 of te mailen naar ASD@steenwijkerland.nl

 

Subsidieregeling klimaat adaptie maatregelen gemeente Steenwijkerland 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari 2023 de subsidieregeling klimaat adaptatie maatregelen gemeente Steenwijkerland vastgesteld. Het doel van deze regels is om ondernemers en inwoners te stimuleren klimaatadadaptieve  maatregelen te nemen die leiden tot het verminderen van wateroverlast, droogte en hittestress op eigen terrein.
De regels zijn bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nummer 83104 te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst van de subsidieregeling. De regeling is op 1 maart 2023  in werking getreden. 

De subsidieregeling ligt verder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.


Uitgiftebeleid bedrijfskavels gemeente Steenwijkerland

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 december 2022 het uitgiftebeleid bedrijfskavels gemeente Steenwijkerland vastgesteld. In dit beleid is aangegeven hoe de beschikbare bedrijfskavels worden toegewezen aan ondernemers.
De regels zijn bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nummer 88936 te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst van het uitgiftebeleid bedrijfskavels. Het uitgiftebeleid bedrijfskavels is op 2 maart 2023  in werking getreden. 

Het uitgiftebeleid ligt verder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Bekendmaking Toekenning nieuwe straatnamen Steenwijk Zuidoost en intrekking overtollige straatnamen

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 7 februari 2023 een aantal nieuwe straatnamen in gebied Steenwijk Zuidoost (Betap- Crilux terrein) toegekend. Daarnaast is een aantal overtollige straatnamen in Steenwijk en Scheerwolde ingetrokken.Dit besluit treedt op 21 februari 2023 in werking. Rechtsgeldige bekendmaking van dit besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2023, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 73893. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit. 

Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.

 

Bekendmaking betreffende de zitting van het Gemeentelijk Stembureau

Op 15 februari 2023 heeft de burgemeester bekendgemaakt dat het Gemeentelijk Stembureau een openbare zitting zal houden op 16 maart 2023, 09.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis te Steenwijk. Tijdens deze zitting worden de uitslagen van de verkiezingen (provinciale staten en waterschappen) vastgesteld. Rechtsgeldige bekendmaking vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2023, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummers 86252, 86256 en 86259. Daar vindt u de volledige tekst van de besluiten. 
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.

 

Bekendmaking wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Steenwijkerland

Burgemeester en wethouders hebben op 21 februari 2023 een wijziging van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Steenwijkerland vastgesteld. Geregeld wordt onder meer dat de energietoeslag die mensen ontvangen niet meetelt als vermogen in het kader van de kwijtschelding en voor de toepassing van de beslagvrije voet voor AOW-gerechtigden. Ook zijn er wijzigingen in het uitstelbeleid, met name voor ondernemers met betalingsproblemen. Verder is er sprake van een aantal technische en redactionele aanpassingen. Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2023, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 86204. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit. 
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.