Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blokzijl, Bierkade 9, realiseren woning in voormalig kantoor (27-2-2023)
Giethoorn, Binnenpad 65, herstellen fundering en creëren extra leefruimte (24-2-2023)
Steenwijk, Eesveenseweg 10, wijzigen bouw bedrijfspand (28-2-2023)
Markt 38, wijzigen functie pand (22-2-2023)
Waagstraat 6, realiseren appartementen (23-2-2023)
Steenwijkerwold, perceel Gelderingen 29 t/m 39, bouwen 8 woningen (1-3-2023)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Balterstraat, Preisitingestraat en Cueperstraat, verduurzamen 19 woningen (28-2-2023)
Wetering, Wetering West 59, bouwen vervangende woning (28-2-2023)


Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Kuinderstraat 10, renoveren en verbouwen woning (24-2-2023)
Kuinre, Worstsloot 1, verbouwen schuur (22-2-2023)
Sint Jansklooster, Schaarweg 37, plaatsen dubbele dakkapel (1-3-2023)
Steenwijk, Buitensingel 25, bouwen woning (1-3-2023)
Eeser Gaard 12, bouwen bedrijfverzamelgebouw (1-3-2023)
Eeser Hout 3, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (27-3-2023)
Koterhoek 16, renoveren en verbouwen woning (24-2-2023)
Scholestraat 52A, wijzigen reeds verleende omgevingsvergunning m.b.t. verbouwen en renoveren pand (22-2-2023)
Vendelweg 3A, uitbreiden ambulancepost (22-2-2023)
Verlaatseweg 160, aanleggen zonnepanelenveld (24-2-2023)
Steenwijkerwold, Ten Holtheweg 3A, plaatsen schutting (23-2-2023)
Zuidveen, Zuidveenseweg 24, plaatsen 26 zonnepanelen in verdiepte veldopstelling (24-2-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt