Algemeen

Bekendmaking Addendum - Beleid privacy, informatiebeveiliging en informatiebeheer gemeente Steenwijkerland 2021-2024: Wet Politiegegevens 

Burgemeester en wethouders hebben op 25 april 2023 het ‘Addendum - Beleid privacy, informatiebeveiliging en informatiebeheer gemeente Steenwijkerland 2021-2024: Wet Politiegegevens’ vastgesteld. Dit betreft een actualisatie van het huidige beleid, zodat naast de verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook de verplichtingen uit de Wet Politiegegevens hierin zijn opgenomen.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2023, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 201299. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit. 

Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.

 

Bekendmaking Aanwijzingsbesluit voor het elektronisch indienen van officiële berichten Steenwijkerland 

Burgemeester en wethouders hebben op 14 februari 2023 het Aanwijzingsbesluit voor het elektronisch indienen van officiële berichten Steenwijkerland vastgesteld. Dit besluit regelt de wijze waarop bepaalde officiële berichten digitaal bij de gemeente kunnen worden ingediend.
Dit besluit is op 1 maart 2023 in werking getreden, onder gelijktijdige intrekking van het Reglement voor elektronisch berichtenverkeer en het E-mail protocol digitaal berichtenverkeer Steenwijkerland. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2023, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 75428. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit. 

Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.

 

Vaststelling Beleidsregels Energietoeslag

Burgemeester en wethouders hebben de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenwijkerland vastgesteld. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nr. 201688, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van deze beleidsregels. De beleidsregels werken terug tot 1 januari 2023 en vervallen op 1 juli 2023. De beleidsregels Energietoeslag 2023 zijn ingetrokken.

De regeling ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.