Bestemmingsplannen

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan Kallenkote – Gruttoweg 1

Het ontwerpbestemmingsplan Kallenkote – Gruttoweg 1 ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de woonbestemming naar een maatschappelijke bestemming om hier een woon-zorg locatie van te maken op het perceel Gruttoweg 1 in Kallenkote. 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt