Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Eesveen, Dwarsweg 14A, uitbreiden woning (20-4-2023)
Giethoorn, tegenover Kanaaldijk 5, kappen 7 essen (25-4-2023)
Kooiweg 6, bouwen monovergister (21-4-2023)
Zuiderpad 60a, verbouwen woning (24-4-2023)
Oldemarkt, Eekstraat 11, plaatsen loods (25-4-2023)
Hoofdstraat 77, plaatsen zonnepanelen (25-4-2023)
Steenwijk, Aasingel 3, bouwen woning (22-4-2023)
Gasthuisstraat 7, plaatsen zonnepanelen (23-4-2023)
Krekensingel 3, bouwen woning (20-4-2023)
Markestraat 2, verbouwen woning (21-4-2023)
Middenweg 18, plaatsen propaangas tank (20-4-2023)
Tuk/Steenwijkerwold, Oldemarktseweg t.h.v. 3A en 221, kappen 3 eiken (25-4-2023)
Vollenhove, Kerkstraat 82/Bisschopsstraat 63, wijzigen verleende vergunning m.b.t. toevoegen 
zonnepanelen en wijzigen kap (23-4-2023)
Weg van Twee Nijenhuizen 4, plaatsen 2 dakkappelen (25-4-2023)
Wanneperveen, Zomerdijk t.h.v. 5, 15 en 20b, kappen 12 essen (25-4-2023)
Wetering, Wetering West 45, bouwen vervangende woning (21-4-2023)
Zuidveen, Langesloot 2, verbouwen woning (20-4-2023)

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, naast Beulakerweg 6, planten 1250 bomen (26-4-2023)
Cornelisgracht 22, plaatsen 42 zonnepanelen in veldopstelling (25-4-2023)
Kalenberg, Kalenberg Zuid 60, plaatsen dakkapel (20-4-2023)
Kallenkote 62, plaatsen zonnepanelen in landopstelling (20-4-2023)
Oldemarkt, Weerdijk 17, uitbreiden loods en bouwen bovenwoning (25-4-2023)
Steenwijk, Eeser Veld 7, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (24-4-2023)
Weteringallee 9, bouwen woning (20-4-2023)
Willemsoord, Prins van Oranjelaan 14, bouwen woning (20-4-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt