Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Steenwijk – Gedempte Steenwijkerdiep 2023’ 

Het ontwerpbestemmingsplan Steenwijk – Gedempte Steenwijkerdiep 2023’ ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van een supermarkt aan het Gedempte Steenwijkerdiep, het realiseren van een nieuwe supermarkt aan het Gedempte Steenwijkerdiep en een uitbreiding van een supermarkt aan de Tukseweg.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Blokzijl - Mauritsstraat’ 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Blokzijl - Mauritsstraat’ ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het toevoegen van twee woningen, het vervangen van het kantoorgebouw in een woning en de huidige bedrijfswoning (Mauritsstraat 23 Blokzijl) voorzien van een woonbestemming. 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.