Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluiting

Steenwijkerwold, Gelderingen t.h.v. huisnummers 27 t/m 41, van 12 t/m 23 juni 2023 is de weg afgesloten i.v.m. rioolwerkzaamheden in de rijbaan. Voetgangers en fietsers kunnen via het voetpad aan de even zijde passeren. Het autoverkeer wordt omgeleid.

 

Verkeersbesluit

Steenwijk, nabij Gasthuislaan 105, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt