Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Kooiweg 1, kappen 3 essen en 1 eik (3-5-2023)
Kalenberg, Kalenberg Zuid 16a, bouwen woning (28-4-2023)
Sint Jansklooster, Leeuwte 74, wijzigen voorgevel (28-4-2023)
Steenwijk, Nieuwe Onnastraat 11, vervangen kap (28-4-2023)
Vollenhove, Oppen Swolle 8a, vervangen deur en kozijn (1-5-2023)
Wetering, Westering West 45, bouwen paardenstal (29-4-2023)
Witte Paarden, Steenwijkerweg 256, bouwen vervangende garage (28-4-2023)
 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blokzijl, Duinigermeerweg 4, kappen 4 populieren (1-5-2023)
Giethoorn, Vlier 21, uitbreiden woning (1-5-2023)
Kuinre Lindedijk 10, herbouwen schuur (3-5-2023)
Steenwijk, Verlaatseweg 53, plaatsen tijdelijke RECO containerlift (2-5-2023)
Vollenhove, Oppen Swolle 19, kappen boom (2-5-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt